01NM:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01NM

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01NMAdmin 1. 8. 201011:22
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:47
Header editovatHlavičkový souborKlinkjak 1. 9. 201523:49 header.tex
Kapitola1 editovatFinitní metodyAdmin 1. 8. 201011:24 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatIterační metody řešení soustav lineárních algebraických rovnicKlinkjak 3. 9. 201520:49 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatČástečný problém vlastních číselAdmin 1. 8. 201011:25 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatÚplný problém vlastních číselAdmin 1. 8. 201011:25 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatIterační metody řešení rovnice tvaru f(x)=0Admin 1. 8. 201011:25 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatIterační metody pro řešení systémů nelineárních algebraických a transcendentních rovnicAdmin 1. 8. 201011:25 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatLagrangeova interpolaceAdmin 1. 8. 201011:25 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatNumerický výpočet derivaceAdmin 1. 8. 201011:25 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatNumerický výpočet integrálu Admin 1. 8. 201011:25 kapitola9.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01NM}
 
\documentclass[intlimits, reqno]{amsart}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{hyperref}
\def\mathbbm{\mathbb}
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
\newcommand{\nor}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\kcislo}[2]{\left(\begin{matrix}#1\\#2\end{matrix}\right)}
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|_{\text{I}}}
\newcommand{\der}[2]{\frac{\partial\varphi_#1}{\partial x_#2}}
\newcommand{\derf}[2]{\frac{\partial f_#1}{\partial x_#2}(\vec x)}
\newcommand{\intt}[1]{\int_0^1 #1 \text{ d}t}
\newcommand{\K}[1]{{#1}^{(k)}}
\newcommand{\vk}[1]{\vec #1^{(k)}}
\newcommand{\vktr}{(\vec y+t(\vec z-\vec y))}
\newcommand{\kd}[2]{f_{\frac{#1}{2}}^{#2}}
\newcommand{\kdz}[2]{f_{-\frac{#1}{2}}^{#2}}
\newcommand{\vyraz}[1]{I-f_x^{-1}(\vec x^{(#1)}) F(\vec a, \vec x^{(#1)})}
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{dusl}[define]{Důsledek}
\newtheorem{tvrz}[define]{Tvrzení}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{sloz}{Složitost}
\newtheorem*{kriterkonv}{Konvergence}
\renewcommand{\proofname}{D ů k a z }
\renewcommand{\,}{\text{, }}
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {01NM Wiki Skriptum},
  bookmarksopen = true
}
 
\textheight   230.0mm \textwidth   155.0mm
\topmargin   0.0mm 
\hoffset 	-0.7in
\voffset	-.5in
\leftmargin	-200.0mm
\parindent    0.1in