01MAA4cviceni:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA4cviceni

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA4cviceniAdmin 1. 8. 201011:18
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:47
Header editovatHlavičkový souborKarel.brinda 30. 3. 201215:39 header.tex
Kapitola1 editovatKvadrikyKubuondr 21. 2. 201717:45 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatImplicitní funkceAdmin 1. 8. 201011:16 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatExtrémy na varietáchVybirja2 21. 11. 201714:18 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatZáměna proměnnýchKubuondr 3. 12. 201711:25 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatLebesqueův integrálKubuondr 17. 4. 201721:19 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatFunkce komplexní proměnnéAdmin 1. 8. 201011:17 kapitola6.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Soubor:Vivi01.jpg Vivi01.jpg
Soubor:Krivk1.jpg Krivk1.jpg
Soubor:Kuzel1.jpg Kuzel1.jpg

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA4cviceni}
 
\documentclass[a4, reqno, titlepage, intlimits]{amsart}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{latexsym}			%symboly
\usepackage{color}				%barvicky
%\usepackage{makeidx}			%rejstrik - nefunkcni ve WIKISKRIPTECH
\usepackage{amssymb}
\usepackage{enumerate}
\usepackage{hyperref}			%pdf...
\usepackage{epsfig}
\usepackage{a4wide}
%\usepackage[dvips]{graphicx}
 
 
\hypersetup{
	colorlinks = true,
	pdftitle = {Cvičení z Mastematické analýzy},
	pdfauthor = {Tomáš Kalvoda},
	pdfcreator = {Tomáš Kalvoda},
	bookmarksopen = true
	}
 
%\makeindex
 
\date{\today}
 
\renewcommand{\theequation}{\thesection.\arabic{equation}}
 
\newcommand{\mspac}{\!\!\!\!}							% zaporna mezera
\newcommand{\bms}{\mspac \mspac}						%velka zaporna mezera
\newcommand{\solution}[1]{\begin{flushright} [ $#1$ ]  \end{flushright}}	%TF like solutions
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}								% mnoz. R
\newcommand{\Rn}{\mathbb{R}^{n}}						% mnoz Rn
\newcommand{\Rnn}{\mathbb{R}^{n,n}}						% mnoz. R n n
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}								% prirozena cisla
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}								% cela cisla
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}								% komplex. cisla
\newcommand{\trans}{^{\mathrm{T}}}						% transpozice
\newcommand{\herm}{^{\mathrm{H}}}						% hermitovsky sdruzena
\newcommand{\norm}[1]{\Arrowvert #1 \Arrowvert}			% norma
\DeclareMathOperator{\dete}{\mathrm{det}}				% determinant
\DeclareMathOperator{\tg}{\mathrm{tg}}					% tangens
\DeclareMathOperator{\arctg}{\mathrm{arctg}}			% arctangens
\newcommand{\px}{\mathcal{X}}							% pytlickovo x
\newcommand{\pre}{\mathbb{P}}							% matice prechodu
\newcommand{\jak}{\mathcal{J}}							% jakobian
\DeclareMathOperator{\defo}{\mathrm{def}}				% def. obor
\DeclareMathOperator{\hod}{\mathrm{h}}					% hodnost
\newcommand{\vnitr}{^{\mathrm{o}}}						% vnitrek mnoziny - vranovo o
\DeclareMathOperator{\image}{\mathrm{Im}}				% obraz
%\DeclareMathOperator{\difer}{\mathrm{d}}				% diferencial
\DeclareMathOperator{\rot}{\mathrm{rot}}				% rotace
\renewcommand{\div}{\mathrm{div}}
\newcommand{\difer}{\mathrm{d}}							% diferencial
\newcommand{\rvos}{\overset{\mathrm{VoS}}{=}}			% rovnase se substituci
\newcommand{\rfub}{\overset{\mathrm{F}}{=}}				% rovnase fubini
\newcommand{\rrie}{\overset{\mathrm{R}}{=}}				% rovnase riemnan
\newcommand{\dx}{ \ \difer x}								%dx
\newcommand{\dz}{ \ \difer z}								% dz
\newcommand{\dy}{ \ \difer y}								%dy
\newcommand{\dr}{ \ \difer \rho}							%d\rho
\newcommand{\df}{ \ \difer \varphi}						%d\varphi
\newcommand{\derv}[2]{\frac{ \difer #1}{\difer #2}}		% operator derivace
\newcommand{\MA}{\mathbb{A}}							% matice A
\newcommand{\abs}[1]{\vert #1 \vert}					% absolutni hodnota
\newcommand{\svekt}[2]{\begin{pmatrix} #1 \\ #2 \end{pmatrix}}	%sloupcovy vektor
\newcommand{\svektt}[3]{\begin{pmatrix} #1 \\ #2 \\ #3 \end{pmatrix}}	%sloupcovy vektor v \R^3
\DeclareMathOperator{\laplace}{\triangle}				% Laplacian :-))
\newcommand{\Beta}{\mathcal{B}}							% Pekna Betka
\newcommand{\Mu}{\mathcal{M}}							% velke Mu
\DeclareMathOperator{\Int}{\mathrm{Int}}						%interior
\DeclareMathOperator{\Ext}{\mathrm{Ext}}						%exterior
\newcommand{\dS}{\vec{\difer S}}						% plosny element
 
\newcommand{\parc}[2]{\frac{\partial #1}{\partial #2}}	% operator parc derivace
\newcommand{\BP}[1]{\partial _{#1} }					% zkracena parc
\newcommand{\Park}[3]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) _{#3}}		%Marsakova parc der 1 konstanta
\newcommand{\Parkk}[2]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) }		%Marsakova parc der 1 konstanta
\newcommand{\Parc}[4]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) _{#3,#4}}		%Marsakova parc der 2 konstanty
\newcommand{\Parcc}[4]{ \bigg( \frac{\partial #1}{\partial #2} \bigg) _{#3,#4}}		%Marsakova parc der optimalizovana pro zlomky
\newcommand{\komb}[2]{ \begin{pmatrix} #1 \\ #2 \end{pmatrix}}
\newcommand{\exex}{ \begin{flushright} $\triangle$ \end{flushright} \bigskip }
\newcommand{\st}[1]{<#1>}															% stredni hodnota
\newcommand{\jac}[2]{ \frac{\partial (#1)}{\partial (#2)}  }											%jakobian
 
%thermod
\newcommand{\dE}{\difer S}						% difer entropie
\newcommand{\dQ}{\difer Q}						%difer Q
\newcommand{\dU}{\difer U}						%difer U
\newcommand{\dV}{\difer V}						%difer V
\newcommand{\dT}{\difer T}						%difer T
\newcommand{\dW}{\difer W}						%difer W
\newcommand{\Cv}{\mathrm{C_V}}					%tep. kap V
\newcommand{\Cp}{\mathrm{C_P}}					%tep. kap p
 
%casti dokumentu...
\newtheorem{example}{\textcolor{black}{Příklad}}[section]
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{theorem}{\textcolor{magenta}{Věta}}[section]
\newtheorem{remark}{\textcolor{blue}{Poznámka}}[section]
\newtheorem{lemma}{\textcolor{cyan}{Lemma}}[section]
\newtheorem{dex}{P.}[section]
\newtheorem{define}{\textcolor{red}{Definice}}[section]