01MAA4:Kapitola0

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA4

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA4Nguyebin 24. 1. 201414:14
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 24. 1. 201414:28 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníNguyebin 24. 1. 201414:28 preamble.tex
Kapitola15 editovatRegulární zobrazeníKrasejak 7. 9. 201522:32 kapitola15.tex
Kapitola16 editovatImplicitní zobrazeníKubuondr 1. 5. 201709:09 kapitola16.tex
Kapitola17 editovatVarietyKubuondr 4. 3. 201709:48 kapitola17.tex
Kapitola18 editovatVázané extrémyKrasejak 7. 9. 201523:58 kapitola18.tex
Kapitola19 editovatDiferenciální formyKubuondr 12. 3. 201711:53 kapitola19.tex
Kapitola20 editovatKřivkový integrál druhého druhuKubuondr 15. 3. 201722:26 kapitola20.tex
Kapitola21 editovatKřivkový integrál prvního druhuNguyebin 24. 1. 201414:55 kapitola21.tex
Kapitola22 editovatRiemannův integrál jako elementární integrálKubuondr 10. 8. 201811:01 kapitola22.tex
Kapitola23 editovatStupňovité funkceKubuondr 10. 8. 201816:00 kapitola23.tex
Kapitola24 editovatZákladní integrálKubuondr 1. 6. 201711:06 kapitola24.tex
Kapitola25 editovatTřída Lambda plus a L plusKubuondr 2. 4. 201709:14 kapitola25.tex
Kapitola26 editovatTřída Lambda a LKubuondr 11. 8. 201810:16 kapitola26.tex
Kapitola27 editovatLimitní přechodyMazacja2 11. 4. 201621:11 kapitola27.tex
Kapitola28 editovatMěřitelné funkceKubuondr 2. 6. 201709:24 kapitola28.tex
Kapitola29 editovatMěřitelné množinyKubuondr 2. 6. 201709:01 kapitola29.tex
Kapitola30 editovatIntegrál na měřitelné množiněAdmin 1. 8. 201011:04 kapitola30.tex
Kapitola31 editovatVýpočet integráluKubuondr 8. 4. 201709:03 kapitola31.tex
Kapitola33 editovatParametrické integrályKubuondr 2. 6. 201713:38 kapitola33.tex
Kapitola34 editovatNewtonova formuleKrasejak 19. 9. 201501:48 kapitola34.tex
Kapitola39 editovatVnější algebraKubuondr 3. 5. 201721:13 kapitola39.tex
Kapitola35 editovatDivergenční větaKubuondr 3. 6. 201809:22 kapitola35.tex
Kapitola36 editovatKomplexní derivaceKubuondr 31. 5. 201709:27 kapitola36.tex
Kapitola37 editovatHolomorfní funkceKubuondr 31. 5. 201713:57 kapitola37.tex
Kapitola38 editovatLaurentovy řadyKubuondr 5. 6. 201711:01 kapitola38.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:01MAA4_lauren.pdf 01MAA4_lauren.pdf
Image:01MAA4_draha.pdf 01MAA4_draha.pdf
Image:01MAA4_gamma.pdf 01MAA4_gamma.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA4}
 
\section*{Značení}
 
\begin{tabular}{| c | p{250pt} |}
	\hline
	\textbf{Značka}                       & \textbf{Popis}                                       \\ \hline\hline
	$\RR$                            & $\R\cup \left\lbrace -\infty, +\infty \right\rbrace$                    \\
	$\CC$                            & $\C\cup \left\lbrace \infty \right\rbrace$                         \\
	$\mathbbm{X}_0$                       & $\mathbbm{X} \cup \left\lbrace 0 \right\rbrace$, kde $\mathbbm{X}$ je číselná množina   \\
	$\n$                             & $\left\lbrace m \in \N ~|~ m \leq n \right\rbrace$                     \\
	$\df f $                           & definiční obor zobrazení $f$                                \\
	$\obr f $                          & obor hodnot zobrazení $f$                                  \\
	$\P(X)=2^ X$                         & potenční množina $X$ (systém všech podmnožin $X$)                      \\
	$\posl{x_n}$                         & posloupnost jdoucí od $1$ do $+\infty$                           \\
	$\lfloor k \rfloor$                     & dolní celá část čísla $k$                                  \\
	$\left(c,d\right)$                      & otevřený interval                                      \\
	$\left[c,d\right] $                     & uzavřený interval                                      \\
	$\sim$                            & ekvivalence matic, množin či funkcí                             \\
	$[\phi]$                           & třída ekvivalence $\phi$                                  \\
	$\to$                            & bodová konvergence                                     \\
	$\mapsto$                          & přiřazení                                          \\ \hline
	$A\times B$                         & kartézský součin množin $A$ a $B$                              \\
	$\vn A$                           & vnitřek množiny $A$                                     \\
	$\hr A$                           & hranice množiny $A$                                     \\
	$\uz A$                           & uzávěr množiny $A$                                     \\
	$\iz A$                           & izolátor množiny $A$                                    \\
	$A'$                             & derivace množiny $A$                                    \\
	$\uz A^Y$                          & množina $A$ uzavřená v množině $Y$                             \\
	$\vn A^Y$                          & množina $A$ otevřená v množině $Y$                             \\
	$\la\phi \ra=\obr \phi  $                  & stopa dráhy $\phi$                                     \\
	$\H_x,U_x,A_x$                        & okolí bodu $x$                                       \\ \hline
	$\VEC V = V^n$                        & lineární vektorový prostor dimenze $n$                           \\
	$\covec V=V^\# $                       & lineární kovektorový prostor (algebraický duál)                       \\
	$\L(\VEC X,\VEC Y)$                     & normovaný prostor spojitých lineárních zobrazení $\VEC X \mapsto \VEC Y$          \\
	$\left\vert b \ra = \vec b = (b^1,b^2,\dots ,b^r)^\text{T}$ & sloupcový vektor                                      \\
	$\la a \right\vert = \covec a = a^\# =(a_1,a_2,\dots ,a_r)$ & řádkový vektor (lineární funkcionál, kovektor)                       \\
	$\covec a \vec b = \la a \vert b \ra$            & akce kovektoru na vektor (funkcionál $\covec a$ v bodě $\vec b$)              \\
	$\la \vec a, \vec b \ra$                   & skalární součin vektorů                                   \\
	$\norm{\vec x}_p$                      & $p$--norma vektoru $\vec x$                                 \\ \hline
	$\d f $                           & totální diferenciál funkce $f$                               \\
	$\boldsymbol\omega$                     & diferenciální forma libovolného stupně                           \\
	$\boldsymbol\omega \wedge \boldsymbol\zeta $         & vnější součin forem                                     \\
	$\star \vec x$                        & Hodgeův duál                                        \\ \hline
	$\c p(M)$                          & třída všech funkcí na množině $M$ spojitě diferencovatelných do řádu $p$          \\
	$L^p(M, \d\mu)$                       & prostor všech Lebesgueovsky integrabilních funkcí na množině $M$ s $p$-normou a mírou $\mu$ \\
	$\pd_k = \frac{\pd}{\pd x_k} $                & operátor parciální derivace podle $k$--té složky                      \\
	$\jac_f(x_0)$                         & Jacobiho matice zobrazení $f$ v bodě $x_0$ (první derivace)                 \\
	$\im$                            & imaginární
	 jednotka                                    \\
	$\Re z$                           & reálná část komplexního čísla $z$                              \\
	$\Im z$                           & imaginární část komplexního čísla $z$                            \\ \hline
\end{tabular}