01MAA4:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01MAA4

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01MAA4Nguyebin 24. 1. 201414:14
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborNguyebin 24. 1. 201414:28 header.tex
Kapitola0 editovatZnačeníNguyebin 24. 1. 201414:28 preamble.tex
Kapitola15 editovatRegulární zobrazeníKrasejak 7. 9. 201522:32 kapitola15.tex
Kapitola16 editovatImplicitní zobrazeníKubuondr 1. 5. 201709:09 kapitola16.tex
Kapitola17 editovatVarietyKubuondr 4. 3. 201709:48 kapitola17.tex
Kapitola18 editovatVázané extrémyKrasejak 7. 9. 201523:58 kapitola18.tex
Kapitola19 editovatDiferenciální formyKubuondr 12. 3. 201711:53 kapitola19.tex
Kapitola20 editovatKřivkový integrál druhého druhuKubuondr 15. 3. 201722:26 kapitola20.tex
Kapitola21 editovatKřivkový integrál prvního druhuNguyebin 24. 1. 201414:55 kapitola21.tex
Kapitola22 editovatRiemannův integrál jako elementární integrálKubuondr 10. 8. 201811:01 kapitola22.tex
Kapitola23 editovatStupňovité funkceKubuondr 10. 8. 201816:00 kapitola23.tex
Kapitola24 editovatZákladní integrálKubuondr 1. 6. 201711:06 kapitola24.tex
Kapitola25 editovatTřída Lambda plus a L plusKubuondr 2. 4. 201709:14 kapitola25.tex
Kapitola26 editovatTřída Lambda a LKubuondr 11. 8. 201810:16 kapitola26.tex
Kapitola27 editovatLimitní přechodyMazacja2 11. 4. 201621:11 kapitola27.tex
Kapitola28 editovatMěřitelné funkceKubuondr 2. 6. 201709:24 kapitola28.tex
Kapitola29 editovatMěřitelné množinyKubuondr 2. 6. 201709:01 kapitola29.tex
Kapitola30 editovatIntegrál na měřitelné množiněAdmin 1. 8. 201011:04 kapitola30.tex
Kapitola31 editovatVýpočet integráluKubuondr 8. 4. 201709:03 kapitola31.tex
Kapitola33 editovatParametrické integrályKubuondr 2. 6. 201713:38 kapitola33.tex
Kapitola34 editovatNewtonova formuleKrasejak 19. 9. 201501:48 kapitola34.tex
Kapitola39 editovatVnější algebraKubuondr 3. 5. 201721:13 kapitola39.tex
Kapitola35 editovatDivergenční větaKubuondr 3. 6. 201809:22 kapitola35.tex
Kapitola36 editovatKomplexní derivaceKubuondr 31. 5. 201709:27 kapitola36.tex
Kapitola37 editovatHolomorfní funkceKubuondr 31. 5. 201713:57 kapitola37.tex
Kapitola38 editovatLaurentovy řadyKubuondr 5. 6. 201711:01 kapitola38.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:01MAA4_lauren.pdf 01MAA4_lauren.pdf
Image:01MAA4_draha.pdf 01MAA4_draha.pdf
Image:01MAA4_gamma.pdf 01MAA4_gamma.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01MAA4}
 
\documentclass[intlimits]{amsart}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
%\usepackage{bbm}
\usepackage[utf8]{inputenc}
%\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern} 
\def\mathbbm{\mathbb} % pokud neni k dispozici bbm
\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
\usepackage{a4}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{enumerate}
%\usepackage{epsf}
\usepackage{graphicx}
\sloppy
\makeatletter
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
 
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {01MAA4 Wiki Skriptum},
  bookmarksopen = true
  }
 
 
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
   \rightarrowfill@x\displaystyle}
  }
}
 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
}
 
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 
\renewcommand{\hat}{\widehat}
 
\newcommand{\M}{{\mathcal M}}
\newcommand{\HH}{{\mathcal H}}
\renewcommand{\P}{{\mathcal P}}
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
\newcommand{\LL}{{\mathcal L}}
\renewcommand{\L}{{\mathrm L}}
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbbm{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbbm{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
\newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}}
\newcommand{\II}{{\hskip 1pt\mathbf{I}\hskip 1pt}}
%definice českých uvozovek
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
\renewcommand{\c}[1]{{\mathcal{C}^{#1}}}
\newcommand{\AZR}{\mathrm{AZR}}
 
\newcommand{\0}{\mathrm{O}}
 
\newcommand{\jac}{{\mathbb J}}
\newcommand{\nad}{\choose}
 
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
\newcommand{\K}{{\mathcal K}}
\newcommand{\n}{\hat n}
\newcommand{\linf}{\mathop{\underline{\mathrm{lim}}}}
\newcommand{\lsup}{\mathop{\overline{\mathrm{lim}}}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
 
\newcommand{\df}{\mathop{\operator@font Dom}\nolimits}
\newcommand{\obr}{\mathop{\operator@font Ran}\nolimits}
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits}
\newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits}
\newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits}
\newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits}
\newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits}
\newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits}
\newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits}
\newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits}
\newcommand{\grad}{\mathop{\operator@font grad}\nolimits}
\newcommand{\diverg}{\mathop{\operator@font div}\nolimits}
\newcommand{\intd}{\mathop{\operator@font int}\nolimits}
\newcommand{\extd}{\mathop{\operator@font ext}\nolimits}
\newcommand{\ind}{\mathop{\operator@font ind}\nolimits}
\newcommand{\rot}{\mathop{\operator@font rot}\nolimits}
\newcommand{\Ln}{\mathop{\operator@font \mathrm{Ln}}\nolimits}
\newcommand{\rez}{\mathop{\operator@font rez}\nolimits}
\newcommand{\Arg}{\mathop{\operator@font Arg}\nolimits}
\newcommand{\limx}{\lim\limits}
\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow}
\renewcommand{\implies}{\Rightarrow}
\newcommand{\sk}[1]{\mathop{\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\nsk}[1]{\mathop{\not\xrightarrows{#1}}}
\newcommand{\posloupnost}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\lbrace #3\right\rbrace }}}
\newcommand{\system}[3]{\sideset{}{_{#1}^{#2}}{\mathop{\left\{#3\right\}}}}
\newcommand{\posl}[1]{\posloupnost{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\poslo}[1]{\posloupnost{0}{\infty}{#1}}
\newcommand{\sys}[1]{\system{1}{\infty}{#1}}
\newcommand{\rada}[1]{\sum_0^\infty #1}
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
\newcommand{\iz}[1]{{#1^\mathrm{i}}}
\newcommand{\vn}[1]{{#1^\circ}}
\newcommand{\uz}[1]{\overline{#1}}
\newcommand{\hr}[1]{\Dot{#1}}
\newcommand{\pp}{\subset\subset}
\newcommand{\sv}{\,\mathrm{sv}\,}
\newcommand{\id}[1]{\mathrm{id}_{#1}}
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
\newcommand{\VEC}[1]{\overset{\rightarrow}{#1}}		%pouze pro lineární prostory
\newcommand{\covec}[1]{\underset{\leftarrow}{#1}}	%malá šipka pro kovektor
\newcommand{\COVEC}[1]{\underleftarrow{#1}}			%VELKÁ šipka pro kovektor o více znacích
 
\newcommand{\Sim}[1]{\overset{\sim}{#1}}	
 
\renewcommand{\H}{{\mathrm{H}}}
\newcommand{\V}{{\mathrm{V}}}
\newcommand{\h}{{\mathrm{h}}}
\newcommand{\im}{{\mathbf{i}}}
\renewcommand{\d}{{\mathrm{d}}}
\newcommand{\dx}{{\,\d x}}
\newcommand{\dt}{{\,\d t}}
\newcommand{\dy}{{\,\d y}}
\newcommand{\dz}{{\,\d z}}
\newcommand{\pd}{\partial}
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
\newcommand{\la}{\left\langle}
\newcommand{\ra}{\right\rangle}
 
\renewcommand{\Re}[1]{\boldsymbol{\operatorname{Re}}{(#1)}}
\renewcommand{\Im}[1]{\boldsymbol{\operatorname{Im}}{(#1)}}
\newcommand{\z}{{\bar z}}
\newcommand{\dzz}{{\,\d\bar z}}
\newcommand{\pdz}{\bar\partial}
 
\newcommand{\bigx}{\mathop{\text{\Huge\lower4.6pt\hbox{X}}}}
 
\newcommand{\gammaf}{\boldsymbol{\Gamma}}
\newcommand{\betaf}{{\mathbf{B}}}
\makeatother
 
%\addtolength{\topmargin}{-24pt}
%\addtolength{\textheight}{72pt}
 
\addtolength{\textwidth}{72pt}
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
 
 
 
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem*{dusl}{Důsledek}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}