01LIP:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 01LIP

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 01LIPAdmin 1. 8. 201002:38
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:46
Header editovatHlavičkový souborAdmin 1. 8. 201002:39 header.tex
Kapitola1 editovatÚvodAdmin 1. 8. 201002:40 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDualita v LPPohanjur 3. 7. 201121:33 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatSimplexová metodaKarel.brinda 13. 9. 201018:32 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatPrincip dekompoziceAdmin 1. 8. 201002:40 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatCeločíselné programováníAdmin 1. 8. 201002:40 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatAplikace lineárního programování v teorii her Admin 1. 8. 201002:41 kapitola6.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{01LIP}
\documentclass[intlimits]{amsart}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsthm}
% \usepackage{bbm} % zastarale ->
\def\mathbbm{\mathbf} % pokud neni k dispozici bbm
%\def\mathfrak{\mathcal} % pokud neni k dispozici frak
\usepackage{a4}
\usepackage[utf8]{inputenc} % RF: Vse nam tu jede v UNICODE
\usepackage[czech]{babel}
%\usepackage{czech} % zastarale
\usepackage{enumerate}
\sloppy
\makeatletter
 
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {wiki skriptum},
  bookmarksopen = true
  }
 
 
%definice českých uvozovek ... protoze to je peklo
\def\bq{\mbox{\kern.1ex\protect\raisebox{-1.3ex}[0pt][0pt]{''}\kern-.1ex}}
\def\eq{\mbox{\kern-.1ex``\kern.1ex}}
\gdef\uv#1{\bq #1\eq}
 
 
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{corollary}[define]{Důsledek}
\newtheorem{dusl}[define]{Důsledek}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
 
%\newcommand{\uv}{~}
 
 
\def\cary{\buildrel\textstyle{\lower0.18pt\hbox{\smash-}}\over{\lower1.42pt\hbox{\smash-}}}
 
\def\rightarrowfill@x#1{\m@th\setboxz@h{$#1\cary$}\ht\z@\z@
 $#1\copy\z@\mkern-6mu\cleaders
 \hbox{$#1\mkern-2mu\box\z@\mkern-2mu$}\hfill
 \mkern-6mu\mathord\rightrightarrows$}
 
\newcommand{\xrightarrows}[2][]{
 \mathrel{\mathop{
  \setbox\z@\vbox{\m@th
   \hbox{$\scriptstyle\;{#1}\;\;$}
   \hbox{$\m@th\scriptstyle\;{#2}\;\;$}
  }
  \vbox{
  \kern-2pt
  \hbox to\ifdim\wd\z@>\minaw@\wd\z@\else\minaw@\fi{
   \rightarrowfill@x\displaystyle}
  }
}
 \limits^{#2}\@ifnotempty{#1}{_{#1}}}
}
 
\newcommand{\dotm}{\buildrel\textstyle\raise2pt\hbox{\smash.}\over{\smash-}}
\newcommand{\dotp}{\buildrel\textstyle\raise5.5pt\hbox{\smash.}\over{\smash+}}
 
\renewcommand{\hat}{\widehat}
 
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\rho}{\varrho}
\renewcommand{\phi}{\varphi}
\newcommand{\Rop}{{\mathbbm{R}^0_+}}
\newcommand{\Rp}{{\mathbbm{R}_+}}
\newcommand{\Rm}{{\mathbbm{R}_-}}
\newcommand{\RR}{{\mathbbm{R}^*}}
\newcommand{\R}{{\mathbbm{R}}}
\newcommand{\N}{{\mathbbm{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbbm{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbbm{C}}}
\newcommand{\Z}{\mathbbm{Z}}
\newcommand{\Zm}{{\mathbbm{Z}_-}}
\newcommand{\A}{\mathbf{A}}
\newcommand{\B}{\mathbf{B}}
\renewcommand{\L}{\mathbf{L}}
\newcommand{\E}{\mathbf{E}}
\newcommand{\K}{\mathbf{K}}
\newcommand{\x}{\overline{x}}
\newcommand{\y}{\overline{y}}
 
\newcommand{\I}{{\mathcal I}}
\newcommand{\J}{{\mathcal J}}
\renewcommand{\S}{{\mathcal S}}
\newcommand{\sgn}{\mathop{\mathrm{sgn}}}
\newcommand{\opi}{{\overline\pi}}
 
\newcommand{\tg}{\mathop{\operator@font tg}\nolimits}
\newcommand{\cotg}{\mathop{\operator@font cotg}\nolimits}
\newcommand{\arctg}{\mathop{\operator@font arctg}\nolimits}
\newcommand{\arccotg}{\mathop{\operator@font arccotg}\nolimits}
\newcommand{\tgh}{\mathop{\operator@font tgh}\nolimits}
\newcommand{\cotgh}{\mathop{\operator@font cotgh}\nolimits}
\newcommand{\argsinh}{\mathop{\operator@font argsinh}\nolimits}
\newcommand{\argcosh}{\mathop{\operator@font argcosh}\nolimits}
\newcommand{\argtgh}{\mathop{\operator@font argtgh}\nolimits}
%\renewcommand{\iff}{\Leftrightarrow}
%\renewcommand{\implies}{\Rightarrow}
\newcommand{\sm}{\smallsetminus}
\newcommand{\lexgr}{\overset{l}{>}}
 
\newcommand{\norm}[1]{\left\|#1\right\|}
\newcommand{\abs}[1]{\left|#1\right|}
 
\newcommand{\lob}[1]{{[#1]_\lambda}}
\newcommand{\kob}[1]{{[#1]_\kappa}}
\newcommand{\subm}[3]{{{#1}\begin{pmatrix}#2\\#3\end{pmatrix}}}
 
\newcommand{\h}{{\mathrm h}}
%\newcommand{\la}{{<\mkern-1mu}}
%\newcommand{\ra}{{\mkern-1mu>}}
\newcommand{\la}{\langle}
\newcommand{\ra}{\rangle}
\newcommand{\xvdots}{{\hskip 5pt\vdots}}
\newcommand{\noqed}{\renewcommand{\qed}{}}
\makeatother
 
\addtolength{\textwidth}{72pt}
\addtolength{\evensidemargin}{-36pt}
\addtolength{\oddsidemargin}{-36pt}
 
\title{Poznámky z~LP}