Matematika1Priklady:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu Matematika1Priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu Matematika1PrikladyFucikrad 18. 9. 201108:54
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:44
Header editovatHlavičkový souborFucikrad 27. 4. 202209:11 header.tex
Kapitola1 editovatLimity a spojitostPitrazby 25. 10. 201609:25 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDerivace, inverzní funkce, tečny, normály, asymptotyDvoraro3 4. 11. 202222:56 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatVyšetřování funkcíAdmin 29. 1. 202320:44 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatExtremální úlohy, konvexnost, konkávnost, inflexeFucikrad 12. 2. 201913:31 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatNeurčité integrály a primitivní funkceDvoraro3 28. 11. 202223:16 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatUrčité integrályPitrazby 28. 4. 201612:29 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatAplikace integrálůFucikrad 12. 4. 202210:53 kapitola7.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{Matematika1Priklady}
\documentclass[12pt,intlimits]{article}
%\documentclass[twocolumn,12pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{hyperref}
\usepackage{color}
\usepackage{multicol}
\usepackage[a4paper,margin=2cm]{geometry}
\usepackage{framed}
\usepackage{pifont} % pro cislovani bodu \ding
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {Matematika 1 P{\v r}{\'\i}klady},
  pdfauthor = {Radek Fu{\v c}{\'\i}k},
  pdfcreator = {Radek Fu{\v c}{\'\i}k},
  bookmarksopen = true
  }
 
\renewcommand{\epsilon}{\varepsilon}
\renewcommand{\varsigma}{\sigma}
\newcommand{\separator}{\hrulefill} % or pagebreak if u wanna 
 
\newcommand{\priklady}{\noindent \textbf{Příklady}}
\newcommand{\ds}{\displaystyle}
\newcommand{\ud}{\,\mathrm{d}}
\newcommand{\udx}{\,\mathrm{d}x}
\newcommand{\arctg}{\mathrm{arctg~}}
\newcommand{\arcctg}{\mathrm{arccotg~}}
\newcommand{\tg}{\mathrm{tg\,}}
\newcommand{\cotg}{\mathrm{cotg\,}}
\renewcommand{\cot}{\cotg}
\newcommand{\tgh}{\mathrm{tgh\,}}
\newcommand{\ctgh}{\mathrm{cotgh\,}}
\newcommand{\argsinh}{\mathrm{argsinh\,}}
\newcommand{\argcosh}{\mathrm{argcosh\,}}
\newcommand{\argtgh}{\mathrm{argtgh\,}}
\newcommand{\argctgh}{\mathrm{argcotgh\,}}
\newcommand{\sign}{\mathrm{sign\,}}
\newcommand{\e}{\mathrm{e}}
 
\theoremstyle{definition}
\newtheorem{define}{Definice}[section]
\newtheorem{theorem}[define]{Věta}
\newtheorem{lemma}[define]{Lemma}
\newtheorem{corollary}[define]{Důsledek}
\theoremstyle{remark}
\newtheorem*{remark}{Poznámka}
\newtheorem*{example}{Příklad}
\renewcommand{\proofname}{Důkaz}
\newcommand{\be}{\begin{equation}}
\newcommand{\ee}{\end{equation}}
\newcommand{\ekv}{~~\Leftrightarrow~~}
 
%%
\definecolor{MyDarkBlue}{rgb}{0.1,0,0.35}
\newcommand{\zp}{{\color{MyDarkBlue}\textbf{Přednáška:}}~}
\newcommand{\pzp}{\noindent\zp~~\\}
\newcommand{\R}{{\mathbb{R}}}
\newcommand{\Q}{{\mathbb{Q}}}
\newcommand{\N}{{\mathbb{N}}}
\newcommand{\No}{{\mathbb{N}_0}}
\newcommand{\C}{{\mathbb{C}}}
\newcommand{\CC}{{\mathbb{C}^*}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
 
\newenvironment{priklad}{\begin{math} \displaystyle}{\end{math}}
 
%\newcommand{\res}[1]{\textit{Řešení: #1}}
\newcommand{\res}[1]{\hfill {\scriptsize [#1]}}
%\newcommand{\res}[1]{\textit{}}
 
\newcommand{\bezlh}{Spočtěte bez užití L'Hospitalova pravidla~~}
\newcommand{\odstavec}[1]{\subsection{#1}}