MAN1priklady:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu MAN1priklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu MAN1prikladyKorenjak 18. 9. 202216:30
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůKorenjak 9. 9. 202220:12
Header editovatHlavičkový souborKorenjak 9. 9. 202219:32 header.tex
Kapitola1 editovatPrvní týdenKorenjak 9. 9. 202220:18 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatDruhý týdenKorenjak 9. 9. 202220:18 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatTřetí týdenKorenjak 9. 9. 202219:34 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatČtvrtý týdenKorenjak 9. 9. 202219:35 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPátý týdenKorenjak 9. 9. 202219:35 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatŠestý týdenKorenjak 9. 9. 202219:36 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatSedmý týdenKorenjak 9. 9. 202219:36 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatOsmý týdenKorenjak 9. 9. 202219:37 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatDevátý týdenKorenjak 9. 9. 202219:37 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatDesátý týdenKorenjak 9. 9. 202219:38 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatJedenáctý týdenKorenjak 9. 9. 202219:38 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatDvanáctý týdenKorenjak 9. 9. 202220:13 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatTřináctý týdenKorenjak 9. 9. 202220:07 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatTeorieKorenjak 17. 9. 202321:01 kapitola14.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:13-10.png 13-10.png
Image:13-11.png 13-11.png
Image:13-12.png 13-12.png
Image:13-13.png 13-13.png
Image:13-14.png 13-14.png
Image:13-15.png 13-15.png
Image:13-16.png 13-16.png
Image:13-17.png 13-17.png
Image:13-18.png 13-18.png
Image:13-19.png 13-19.png
Image:13-20.png 13-20.png
Image:13-21.png 13-21.png
Image:13-22.png 13-22.png
Image:13-23.png 13-23.png
Image:13-24.png 13-24.png
Image:13-25.png 13-25.png
Image:13-26.png 13-26.png
Image:13-27.png 13-27.png
Image:13-28.png 13-28.png
Image:13-29.png 13-29.png
Image:13-30.png 13-30.png
Image:12-27.png 12-27.png
Image:12-30.png 12-30.png
Image:every.png every.png
Image:exp.png exp.png
Image:log.png log.png
Image:tyden2.png tyden2.png
Image:tyden2_11.png tyden2_11.png
Image:tyden1_29.png tyden1_29.png
Image:grafy_funkci_MA1.png grafy_funkci_MA1.png

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{MAN1priklady}
 
\documentclass[a4paper,11pt]{article}
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[IL2]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[pdftex]{graphicx}
\usepackage{mathtools}
\usepackage{color}
 
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{amssymb,epsfig}
\usepackage{enumitem}
\usepackage{tagging}
 
\usepackage{amsmath}
%\usepackage{hyperref}
 
\usepackage{parallel,enumitem}
 
%multifigure
\usepackage{float}
\usepackage{graphicx}
\usepackage[caption = false]{subfig}
 
%algorithm
\usepackage[linesnumbered,ruled]{algorithm2e}
%strikeout
\usepackage[normalem]{ulem}
 
 
 
 
\title{Řešená sbírka příkladů k předmětu Matematická analýza 1}
%\title{Sbírka příkladů k předmětu Matematická analýza 1}
 
\author{Kolektiv autorů }
 
%% ENVIRONMENTS
\newtheorem{pr}{Příklad}[section]
 
\newtheorem{definice}{Definice}[section]
\newtheorem{veta}{Věta}[section]
\newtheorem{pozn}{Poznámka}[section]
\newtheorem{dusledek}{Důsledek}[section]
 
\newenvironment{res}{\color{fuchsia}\noindent\textit{(Řešení: }}{\textit{)}}
\newenvironment{postup}{\color{black}\noindent\textit{Postup řešení: }}{}
 
\newenvironment{instr}{\color{fuchsia}\noindent\textit{(Instrukce:} \begin{itemize}}{\textit{)}\end{itemize}}
\newenvironment{znaceni}{\noindent\textbf{Značení}}{\vspace{0.5em}}
\newenvironment{pojem}{\noindent$\clubsuit$}{\vspace{0.5em}}
\newenvironment{remark}{Poznámka:}{}
%\newenvironment{reseni}{
 
%% FONTS
\newcommand{\N}{\mathbb{N}}
\newcommand{\Q}{\mathbb{Q}}
\newcommand{\C}{\mathbb{C}}
\newcommand{\R}{\mathbb{R}}
\newcommand{\Z}{\mathbb{Z}}
\newcommand{\im}{\textbf{i}}
 
%% COMMANDS
\newcommand{\parc}[2]{\frac{\partial{#1}}{\partial{#2}}}
\newcommand{\lsz}{\left\lbrace}
\newcommand{\psz}{\right\rbrace}
\newcommand{\ena}[1]{\mathrm{e}^{#1}}
\DeclareMathOperator{\tg}{\mathrm{tg}}
\DeclareMathOperator{\cotg}{\mathrm{cotg}}
\DeclareMathOperator{\arctg}{\mathrm{arctg}}
\DeclareMathOperator{\arccotg}{\mathrm{arccotg}}
\DeclareMathOperator{\tgh}{\mathrm{tgh}}
\DeclareMathOperator{\cotgh}{\mathrm{cotgh}}
\DeclareMathOperator{\sgn}{\mathrm{sgn}}
\renewcommand{\theenumi}{\it\roman{enumi}}
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
\newcommand{\kapitola}[1]{\section*{#1}\stepcounter{section}}
\newcommand{\vys}[1] {\hspace*{\fill} $\left[  #1 \right]$ }
\newcommand{\D}{\mathrm{Dom}}
\newcommand{\lah}{\left|}
\newcommand{\pah}{\right|}
 
\renewcommand{\setminus}{\smallsetminus}
\let\originallim=\lim
\def\lim{\originallim\limits}
\let\originalliminf=\liminf
\def\liminf{\originalliminf\limits}
\let\originallimsup=\limsup
\def\limsup{\originallimsup\limits}
\let\originalsum=\sum
\def\sum{\originalsum\limits}
 
\definecolor{fuchsia}{rgb}{1.0, 0.0, 1.0}
\definecolor{grey}{rgb}{0.5, 0.5, 0.5}
 
 
\DeclarePairedDelimiter{\floor}{\lfloor}{\rfloor}
 
%% VERZE PRO STUDENTY - zadani + reseni
\usetag{teach}
%% VERZE PRO CVICICI - zadani + reseni + postup
\usetag{complete}
 
% VERZE PRO CVICICI - zadani  + reseni + postup + teorie na konci
\usetag{teorie}
 
%pro korektury
%\usetag{review}