02TSFA:Kapitola31

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02TSFA

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02TSFAAdmin 1. 8. 201011:52
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:48
Header editovatHlavičkový souborKarel.brinda 27. 1. 201121:47 header.tex
Kapitola1 editovatMatematický aparátKunzmart 25. 8. 202112:16 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatStatistický popis složitých soustavKrasejak 27. 6. 201413:56 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatStatistický soubor a rozdělovací funkceKrasejak 27. 6. 201414:15 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatNejpravděpodobnější rozděleníKrasejak 29. 3. 201403:23 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatPartiční funkce systému a jeho podsystémůKrasejak 29. 3. 201404:02 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatMikrokanonický souborKunzmart 26. 8. 202110:10 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatKanonický souborMaresj23 5. 1. 201412:23 kapitola7.tex
Kapitola8 editovatGrandkanonický souborGodalale 7. 6. 202322:04 kapitola8.tex
Kapitola9 editovatEkvivalence statistických souborůKunzmart 12. 7. 202101:40 kapitola9.tex
Kapitola10 editovatPrincipy termodynamikyKrasejak 29. 3. 201403:29 kapitola10.tex
Kapitola11 editovatTermodynamické potenciályKunzmart 12. 7. 202104:41 kapitola11.tex
Kapitola12 editovatZávislost termodynamických potenciálů na látkovém množstvíKrasejak 29. 3. 201403:33 kapitola12.tex
Kapitola13 editovatVztahy mezi derivacemi termodynamických veličinBatysfra 30. 8. 201115:22 kapitola13.tex
Kapitola14 editovatDalší termodynamické veličinyTomas 7. 9. 201015:53 kapitola14.tex
Kapitola15 editovatKvantověmechanický harmonický oscilátorKubuondr 29. 5. 201714:21 kapitola15.tex
Kapitola16 editovatMěření Poissonovy konstantyAdmin 1. 8. 201011:47 kapitola16.tex
Kapitola17 editovatTermodynamika směsí různých látekTomas 7. 9. 201013:38 kapitola17.tex
Kapitola18 editovatVratné a nevratné procesyKubuondr 26. 5. 201713:32 kapitola18.tex
Kapitola19 editovatUstálení dynamické rovnováhyTomas 7. 9. 201013:40 kapitola19.tex
Kapitola20 editovatDůsledky podmínek rovnováhyKubuondr 15. 4. 201709:26 kapitola20.tex
Kapitola21 editovatRovnováha systému o více fázíchTomas 7. 9. 201015:23 kapitola21.tex
Kapitola22 editovatKlasifikace fázových přechodůChladjar 14. 9. 202015:32 kapitola22.tex
Kapitola23 editovatJoule-Thompsonův pokusTomas 7. 9. 201019:43 kapitola23.tex
Kapitola24 editovatTermodynamické nerovnostiKarel.brinda 6. 2. 201121:44 kapitola24.tex
Kapitola25 editovatNarušení rovnováhy (Braun-Le Chatelierův princip)Tomas 7. 9. 201013:46 kapitola25.tex
Kapitola26 editovatStatistická rozdělení soustavy volných částicChladjar 15. 9. 202011:40 kapitola26.tex
Kapitola27 editovatOdvození termodynamiky IP statistickými metodamiKubuondr 27. 5. 201716:58 kapitola27.tex
Kapitola28 editovatFotonový plyn a záření absolutně černého tělesaGroveond 1. 7. 201421:35 kapitola28.tex
Kapitola29 editovatModely krystalůChladjar 17. 9. 202018:19 kapitola29.tex
Kapitola30 editovatJiný statistický přístup — kinetická teorieTomas 15. 2. 201100:22 kapitola30.tex
Kapitola31 editovatOtázky ke zkoušce z TSFAdmin 1. 8. 201011:51 kapitola31.tex
Kapitola32 editovatReferenceTomas 7. 9. 201013:54 reference.tex

Vložené soubory

soubornázev souboru pro LaTeX
Image:Gauss.pdf Gauss.pdf
Image:Fcel1.pdf fcel1.pdf
Image:2krabab.pdf 2krabab.pdf
Image:Transw.pdf transw.pdf
Image:Syst.pdf syst.pdf
Image:3pt.pdf 3pt.pdf
Image:Cholesctv.pdf Cholesctv.pdf
Image:Oscpot.pdf Oscpot.pdf
Image:Spins.pdf spins.pdf
Image:Spins2.pdf spins2.pdf
Image:Spins3.pdf spins3.pdf
Image:Spins4.pdf spins4.pdf
Image:Ptdiag.pdf ptdiag.pdf
Image:Joulthom.pdf joulthom.pdf
Image:Trirozd.pdf trirozd.pdf
Image:FD_e_mu.jpg FD_e_mu.jpg
Image:Krystal.pdf krystal.pdf
Image:Krystal2.pdf krystal2.pdf
Image:Procesyr.pdf procesyr.pdf
Image:Hgraf.pdf hgraf.pdf

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02TSFA}
\section{Otázky ke zkoušce z TSF}
 
\begin{enumerate}
 
\item \textbf{Základy fenomenologické termodynamiky} --- čtyři principy termodynamiky;
práce termicky homogenní soustavy; použití 1.PT na ideální plyn --- polytropní procesy; 
teplotní roztažnost a rozpínavost látek (délková, plošná, objemová), rozpínavost plynů
\bigskip
 
\item \textbf{Termodynamický popis soustavy} --- teplota, absolutní teplota; termodynamické proměnné;
tepelná kapacita soustavy
\bigskip
 
 
\item \textbf{Termodynamické potenciály kvazistatických procesů} --- volná energie, entalpie,
Gibbsův potenciál, vnitřní energie; Joule-Thompsonův pokus; Maxwellovy vztahy
\bigskip
 
 
\item \textbf{Závislost termodynamických veličin na hmotnosti} --- molární a parciální veličiny;
chemický potenciál; podmínky termodynamické rovnováhy, chemická rovnováha
\bigskip
 
 
\item \textbf{Statistický popis molekulární soustavy} --- fázový prostor, rozdělovací funkce;
statistická interpretace rozdělovací funkce; Boltzmannova transportní funkce
\bigskip
 
 
\item \textbf{Maxwell-Boltzmannovo rozdělení a Boltzmannův H-teorém} --- důsledky, analytický tvar
Maxwell-Boltzmannova rozdělení a jeho charakteristika (výpočet středních hodnot, kinetická
interpretace tlaku)
\bigskip
 
 
\item \textbf{Základy kinetické teorie} --- cíl; použité aproximace v transportní rovnici; výpočet
toků pomocí kinetické energie; střední volná dráha, koeficient difuze, viskozity a vedení tepla
\bigskip
 
 
\item \textbf{Louivilleův teorém} --- odvození a důsledky; střední hodnoty časové a souborové
\bigskip
 
 
\item \textbf{Entropie jako míra neurčitosti} --- zavedení pojmu, použití při výpočtu
\bigskip
 
 
\item \textbf{Mikrokanonický soubor} --- zavedení pojmu; výpočet stavové rovnice IP
\bigskip
 
 
\item \textbf{Kanonický soubor} --- vybudování; kanonická partiční funkce; výpočet termodynamických
proměnných; vztah k mikrokanonickému souboru; použití --- stavová rovnice plynu
\bigskip
 
 
\item \textbf{Grandkanonický soubor} --- vybudování; grandkanonická partiční funkce; použití,
výpočty proměnných
\bigskip
 
 
\item \textbf{Nejpravděpodobnější rozdělení} --- Maxwell-Boltzmannovo; korigované Maxwell-Boltzmannovo;
Fermi-Diracovo; Bose-Einsteinovo; příčiny nutnosti zavedení, rozdíly a důsledky
\bigskip
 
 
\item \textbf{Záření absolutně černého tělesa} --- Planckův zákon;
  Stefan-Boltzmannův zákon; termodynamická funkce 
\bigskip
 
 
\item \textbf{Modely krystalu} --- kinetická teorie; Einsteinův model; Debyeův model; srovnání
\bigskip
 
 
\item \textbf{Fluktuace termodynamických veličin} --- příčiny; definice; použití
\bigskip
 
 
\end{enumerate}