02TFpriklady:Header

Z WikiSkripta FJFI ČVUT v Praze
Přejít na: navigace, hledání
PDF [ znovu generovat, výstup z překladu ] Kompletní WikiSkriptum včetně všech podkapitol.
PDF Této kapitoly [ znovu generovat, výstup z překladu ] Přeložení pouze této kaptioly.
ZIPKompletní zdrojový kód včetně obrázků.

Součásti dokumentu 02TFpriklady

součástakcepopisposlední editacesoubor
Hlavní dokument editovatHlavní stránka dokumentu 02TFprikladyAdmin 4. 9. 201511:33
Řídící stránka editovatDefiniční stránka dokumentu a vložených obrázkůAdmin 7. 9. 201514:47
Header editovatHlavičkový souborAdmin 21. 6. 201107:34 header.tex
Kapitola1 editovatNewtonova mechanikaKrasejak 20. 6. 201423:59 kapitola1.tex
Kapitola2 editovatLagrangeův formalismusNemecfil 29. 1. 201719:59 kapitola2.tex
Kapitola3 editovatZákladní úlohy mechanikyAdmin 1. 8. 201011:32 kapitola3.tex
Kapitola4 editovatZákladní principy mechanikyAdmin 1. 8. 201011:32 kapitola4.tex
Kapitola5 editovatHamiltonův formalismusTichaond 12. 3. 201417:31 kapitola5.tex
Kapitola6 editovatAdmin 1. 8. 201011:34 kapitola6.tex
Kapitola7 editovatSpeciální teorie relativity Krasejak 21. 6. 201401:27 kapitola7.tex

Zdrojový kód

%\wikiskriptum{02TFpriklady}
 
%\documentclass[intlimits]{amsart}
\documentclass[12pt]{article}
 
 
\usepackage[czech]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage{amssymb}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amsthm}
\usepackage{hyperref}
\usepackage[dvips]{graphicx}
\usepackage{a4wide}
%\usepackage{lmodern}
 
\newcommand{\argtgh}{\hbox{argtgh}}
\newcommand{\ud}{\mathrm{d}}
 
 
\hypersetup{
  colorlinks = true,
  pdftitle = {TF Priklady : wiki skriptum},
  pdfauthor = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
  pdfcreator = {Radek Fu{\v c}{\'\i}},
  bookmarksopen = true
  }
 
 
\newcommand{\priklad}[3]{
  \subsection*{Příklad #1 }
  \addcontentsline{toc}{subsection}{Priklad #1}
%  \noindent\textbf{Příklad #1} 
%  \newline
  \textbf{#2}
 \newline
 \textit{Řešení:}
  {#3}
 
 %\hrulefill {\tiny Příklad #1 $\square$}
 \hfill {\tiny Příklad #1 $\square$}
 \vskip -0.35cm
 \noindent\hrulefill
}